Siyar A’laam an-Nubalaa – Jilid 4, Hal 326

Hilaal ibn Khabbaab (rahima-hullaah) berkata:

“Saya bertanya kepada Sa’eed ibn Jubayr : Apakah tanda dari kebinasaan manusia? Dia menjawab : Jika ulama mereka telah meninggal dunia”