Sheikh Soleh Fauzan pernah ditanya,

Bagaimana cara saya untuk membuang harta haram yang ada pada saya, sedangkan harta tersebut sudah tercampur dengan yang halal?

 

Jawab,

timbanglah berapa kira-kira dari hartamu yang haram, kemudian sedekahi kepada fakir miskin, namun itu tidak dihitung sedekah namun itu hanyalah penyudahan dari harta haram agar kamu tidak lagi berurusan dengan harta tersebut,  dan asalnya memang harta tersebut bukan milikmu maka berikanlah kepada fakir miskin”.

 

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/16292