Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, Hanya amal yang dilandasi dengan tauhid, – menurut tuntunan Islam -, yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak.

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan tauhid? Kajian ini membahas buku yang ditulis oleh seorang ulama yang giat dan tekun dalam berdakwah Islamiyah, yang berusaha menjelaskan hakikat tauhid dan penerapannya dalam kehidupan seorang Muslim, dengan mengacu kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah serta pendapat para ulama Salaf.

Dengan demikian kajian ini penting dalam upaya mewujudkan ibadah kepada Allah ‘azza wa jalla dengan semurni-murninya.