Categories

Artikel

Adab dan Akhlaq, Aqidah, Artikel, Tazkiyatun nafs

TAKUTLAH KEPADA ALLAH ! 

Sangat nyata di zaman sekarang ketika seseorang mengatakan kalimat “Bertaqwalah (Takutlah) kepada Allah” kepada saudaranya sesama muslim, malah berdampak sebagai cemoohan. Sehingga ketika kita melontarkan kalimat nasehat tersebut kepada salah seorang di antara awam muslimin, maka kita akan mendapati sikap perlakuan yang tidak sesuai dengan…

Load more